Sliding Blocks

Sliding Blocks

Tävlingsbidrag för Spiretec Competition, New Delhi om ett nytt superblock för en IT-by. Området inhyser arbetsplatser, bostäder, hotell, fritids- & friluftsfunktioner. Byggnaderna är uppdelade i mindre uppskjutande volymer som sammankopplas med skywalks på olika plan.

Fakta

Team: SAT arkitekter AB. Conny Hammar, Daniel Andersson
Byggherre: Spiretec 
Storlek: 62750 m²
Projektår: Inlämnat tävlingsbidrag 2011

projekt/2
projekt/4
projekt/3
projekt/6
projekt/7
projekt/8
projekt/9
projekt/1
projekt/0
projekt/5
projekt/10
« Tillbaka