Skrakvägen 1

Skrakvägen 1

Förslag till fasadändring av flerbostadshus på skrakvägen i Ytternäs, Mariehamn. Balkongerna föreslås få en yttre solavskärmning av träkassetter på rullskenor. Träkassetterna är utförs av lärkträ och utformas som liggande spaljévägg. Träkassetterna ger möjlighet till skugga på balkong med viss transparans samt avskärmar ca 30% av solvärmen på fasaden.

Fakta

Team: SAT arkitekter AB. Conny Hammar, Daniel Andersson, Kaisa Hamido
Byggherre: SPAR-IN-WEST
Storlek: -
Projektår: Förslag, 2009

projekt/1519035237_bild1
projekt/1519035237_bild2
« Tillbaka