Jan Karlsgårdens Wärdshus

Jan Karlsgårdens Wärdshus

Tillbyggnad av befintlig restaurang och café i känslig kulturmiljö. Tillbyggnadens utformning kompletter den befintliga byggnaden och skapar en tydlig ny entré. Entrés fasad tar upp samma fasadputs som fängelsemuseet Vita Björn som ligger granne. De nya rummen kopplar samman café och restaurangdelen till en helhet med ca 40 st nya sittplatser i en stor, ljus och rymlig sal.

Fakta

Team: SAT arkitekter AB. Conny Hammar, Daniel Andersson, Anna Hjerling
Byggherre: Ålands Landskapsregering
Storlek: 100 m² ny restaurang samt ny terrass
Projektår: Bygghandlingar 2011. 

projekt/entr-
projekt/flygperspektiv
projekt/1519035588_fasader
projekt/plan
projekt/sektion
projekt/material
projekt/situationsplan
« Tillbaka