Chips ABP - Latfood

Chips ABP - Latfood

Förslagskisser som underlag till totalentreprenad av en ny chipsfabrik för Chips ABP:s dotterbolag Latfood i Ādažu strax norrdost om Riga,Lettland. Bygget utfördes sedan som en totalentreprenad.

Fakta

Team: SAT arkitekter AB. Conny Hammar
Byggherre: Chips ABP - Latfood A/S
Storlek: ca 7000 m²
Projektår: Genomförd 2005.

projekt/latfood-entre
projekt/latfood-flyover
projekt/latfood-sit
projekt/latfood-ovan
« Tillbaka