Annagården

Annagården

Ny- och ombyggnad av omsorgshemmet Annagården/Nygård i Degerby på Föglö. Hela komplexet omfattar 1225 kvm efter tillbyggnader som uppgår till 381 kvm. 8 nya bostadsrum, personalutrymmen, förstorade samlingsutrymmen, ny bastu och fönyat storkök är de huvudsakliga åtgärderna. Byggnaden ansluter till befintlig byggnadsarkitektur med vissa moderna inslag.

Fakta

Team: SAT arkitekter AB. Conny Hammar
Byggherre: Föglö Kommun
Storlek: 1225 m²
Projektår: Färdigställt 2009

projekt/allrum
projekt/1519372344_exterior
projekt/1519372344_exterior-1
projekt/1519372344_exterior-2
projekt/illustration
projekt/allrum-1
projekt/kok
projekt/rum
projekt/exterior-3
« Tillbaka