Om SAT

SAT arkitekter AB (SAT AB) utför hela projekteringar från förslag till färdiga bygghandlingar. SAT AB (tidigare ICS AB) har varit verksamt sedan 1996. Verksamheten omfattar huvudsakligen arkitektur med anslutande tjänster inom byggnadsteknik, konstruktion, byggnadsekonomi  projektledning samt byggnadskonsultation. Tillsammans med er och i samarbete med andra konsulter och företag ser vi framemot att få delta i ert nästa projekt!

Conny Hammar, VD
Arkitekt SAR/MSA